Wereldgeschiedenis voor regressietherapeuten

Bert Esser


ISBN: 9789075568196 - 152 pagina's €17.50


Cliënten die vorige levenstherapie, oftewel regressietherapie krijgen, vertellen regressietherapeuten vaak over situaties en tijdvakken die niet altijd te plaatsen zijn. Wanneer therapeuten de betreffende culturen en civilisaties begrijpen, kan dat bij de regressiesessie van pas komen. De therapeut kan dan effectievere vragen stellen. Dit boek met zijn beknopte maar praktische overzicht is een hulp daarin. Het richt zich op omstandigheden en onderwerpen die therapeuten tegen kunnen komen. Het voorziet ook in enkele casussen en heeft een uitgebreide index. De schrijver Bert Esser kreeg zijn opleiding in regressietherapie in Holland bij Hans ten Dam. Hij woont nu in Nieuw Zeeland waar hij praktiseert en les geeft in regressietherapie. Hij schreef nog twee boeken: Vorige levens, spirituele ontwikkeling’ en ‘Astrologie als taal van de allesomvattende Eenheid’.