Dochter van Pan

Bertien van Woelderen


ISBN: 9780244632304 - 182 pagina's €19.95


Bertien krijgt op een dag spontaan een visioen waarin ze vanaf een hoogte een groep jonge priesters in witte gewaden een trap ziet beklimmen. Voorop loopt een oudere priester eveneens in een wit gewaad gestoken. achter haar ziet ze een gebouwtje en daarnaast wat grote kruiken. Erachter verheft zich de top van een berg. Op de voorgrond staan drie zuilen. Ze voelde dat ze door de ogen van een kind keek, maar dat zij ook dat kind was. Ook dat dat kind wist dat ze niet op die plek hoorde te zijn. Bertien begon meer flitsen te zien van wat ze herkende als een vorig leven. Deze begonnen zich zo op te dringen, dat ze besloot op zoek te gaan naar die plek en te ontdekken wat er toen echt was gebeurd. Het blijkt een verhaal doorweven van het vaste geloof in de goden in die tijd, dat Bertien ontdekt na vele reizen en het uiteindelijk vinden van de plaatsen waar alles werkelijk gebeurde.